ΜΑΡΟΝ ΓΛΑΣΕ

Α' ΥΛΕΣ ● ΚΑΣΤΑΝΟ

Μαρόν Γλασέ - Ζαχαρόπηκτο Κάστανο

Το μαρόν γλασέ είναι ένα γλύκισμα, με καταγωγή από την νότια Γαλλία και την βόρεια Ιταλία.

Τα μαρόν γλασέ χρησιμοποιούνται ως συστατικά σε πολλά γλυκά,
αλλά πολύ συχνά τρώγονται και σκέτα.